Teenused

Koolitused

Meie koolitajad on praktikud ja koolitused viiakse läbi põhimõttel "praktikult praktikule". Koolitajad oskavad siduda praktika ja teooria tervikuks ning oma kogemusi teistega jagada.

Oleme keskendunud organisatsioonisisesele koolitusele, mis annab võimaluse teha iga koolitus vastavalt sellise suunitluse ja rõhuasetusega, millest konkreetne asutus ja inimesed kõige enam kasu saavad. 

Võimalikud koolitusteemad leiad siit: TEEMAD

Kogemusnõustamine

Sarnase kogemusega inimeste vahel toimub teadmiste- ja kogemuste vahetus ja nõustamine, mille käigus pakume kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset ja praktilist tuge. Kuulamine, kuulmine, nõustamine, jõustamine, toetamine.

Teame, kui keeruline on astuda esimest sammu lahenduse leidmise suunas. Aeg-ajalt tuleb meil kõigil elus ette olukordi, kus me ei tea, mida peale hakata iseenda ja oma probleemidega, või mured laste, abikaasa, kolleegide pärast...

Meie juures saad turvaliselt oma mõtteid valjusti mõelda, need välja öelda, oma tunnetele nime anda. Toetame Sind selles. Oled selles ruumis kuulatud, hoitud ja tunnustatud! 

Broneeri aeg siit: NÕUSTAMINE


Meeskondlikud kovisioonid 

Efektiivne võimalus meeskonnaga juhtumeid lahendada juhtideta.

Kovisioon on koostöös õppimise protsess, kus piiratud aja jooksul samad inimesed kohtuvad, et leida oma tööalastele väljakutsetele uusi lahendusi seejuures toetades teineteist.
Kovisioonis on võimalik süsteemselt keerulistele olukordadele lahendusi otsida ning õppimine toimub läbi selle, et osalejad töötavad läbi enda isiklikud kogemused ja selle pinnalt analüüsivad lahendatavat situatsiooni ja töötavad välja lahendusstrateegiad. Kuid samuti saab ühiselt õppida edulugudest, et mõista sügavamalt mehhanisme, mis olid edu taga. 

Tugigrupid

Regulaarselt toimuv toetus- või eneseabigrupp sarnaste väljakutsetega inimestele. Suurendab võrgustikutööd ja omavahelist suhtlemist.

TopKoolitus OÜ | Räägime, kuidas sul päriselt läheb!
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started