Meist

TopKoolitus OÜ tegutseb 2007 aastast koolitusettevõttena. Meie poolt pakutavad koolitused on mõeldud õpetajatele, õpetaja-abidele ja teistele lasteaiatöötajatele, kes soovivad saada igapäevatöös kiirelt rakendatavaid teadmisi.
Meie koolitajad on praktikud ja koolitused viiakse läbi põhimõttel "praktikult praktikule". Koolitajad oskavad siduda praktika ja teooria tervikuks ning oma kogemusi teistega jagada.

Oleme keskendunud organisatsioonisisesele koolitusele, mis annab võimaluse teha iga koolitus vastavalt sellise suunitluse ja rõhuasetusega, millest konkreetne asutus ja inimesed kõige enam kasu saavad.

TopKoolituse missiooniks on toetada üksikindiviidi ja meeskondi nende eesmärkide saavutamisel - pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust, konsultatsiooni või nõustamist.

 


Kliendid meist

Koolitus pani mõtlema ja märkama uusi vaatenurki koostöö osas. Kipume olema üksiktegijad aga palju jõudsam ja vahvam on asju koos teha. Aitäh!

Juta K.

Väga praktiline koolitus, sain palju lihtsaid nippe ja ideid, mida saan kergesti rakendada oma igapäevatöös. Meeldisid arutelud, mis aitasid avardada mõttemaailma.

Janne M.

Koolitaja teab ja tunneb oma tööd, väga professionaalselt haaras kogu gruppi, oskuslik aja ja mahu kasutamine. Inspireeriv, positiivne, innustav suhtumine tekitas oodatud tunde.

Kadri L.

TopKoolitus OÜ | Räägime, kuidas sul päriselt läheb!
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started