Põhiväärtused - organisatsioonikultuuri kujundajad

09/01/2023

Koolitusel käsitleme:

- Väärtuste kujunemine ja muutmine
- Ühiste põhiväärtuste kasulikkus
- Ühiste põhiväärtuste mõju töötajatele
- Tugiväärtused ja lõppväärtused
- Väärtused on motivatsiooni aluseks
- Väärtused loovad organisatsioonikultuuri
- Väärtuse arutelude etapid
Koolituse käigus vastavalt kliendi soovile ja vajadusele:
- analüüsime olemasolevaid põhiväärtusi ja vajadusel korrigeerime
- mõtestame põhiväärtused lahti
- loome uued põhiväärtused

Õppetöö korraldus:
Maht: 3-6 ak. h.
Toimumiskoht: vastavalt kliendi soovile
Väljastatav dokument: tunnistus

TopKoolitus OÜ | Räägime, kuidas sul päriselt läheb!
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started