Muudatused organisatsioonis ja toimetulek nendega

16/01/2023

Muudatused võivad olla kas oodatud või mitte oodatud, aga tänapäeval on nende vältimine võimatu. Valmisolek muutuda tuleb usaldusest ja mõistmisest.
Töötame läbi Kets De Vries`e muudatuse protsessi viis astet ja John Kotter`i Eduka muudatuse kaheksa sammu.

Koolitus sobib lasteaedadele:
- kus on vahetunud juht
- kus on uus personal
- soovitakse otsida ja leida oma lasteaia eripära
- viia visioon sõnadest tegudesse
- luua "hingatav õhkkond" organisatsioonis
- soov analüüsida muudatuste mõju organisatsioonikultuurile
- soov säilitada muudatustes töötajate rahulolu tööga.

Muudatused on pidev protsess, mille edukuse tagavad töötajate teadlikkus, aktiivsus ning juhi- poolne arengut toetava keskkonna loomine.

Õppetöö korraldus:
Maht: 4-6 ak. h.
Toimumiskoht: vastavalt kliendi soovile
Väljastatav dokument: tunnistus

TopKoolitus OÜ | Räägime, kuidas sul päriselt läheb!
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started