Õpetaja-abi / assistent kui partner õpetajale

26/01/2023

Koolitusel käsitleme:

1. Õpetaja-abi eneseareng ja selle väärtustamine

  • Mina ise - inimesena, õpetaja-abina
  • Õpetaja-abi professionaalsus ja selle arendamine
  • Õpetaja-abi tööd puudutav seadusandlus
  • Õpetaja-abi täisväärtusliku meeskonnaliikmena

2. Lapse arengu suunamine ja toetamine õpetaja-abi igapäeva

  • Õpetaja-abi suhtlemine lapse, kolleegi ja lapsevanematega
  • Õpetaja-abi kasvukeskkonna arengu toetajana
  • Lapse arengu suunamine ja juhtimine koostöös õpetajatega
  • Lapse arengupsühholoogia

Koolituse maht: vastavalt kliendi soovile
Koolituskoht: vastavalt kliendi soovile
Väljastatav dokument: tunnistus

TopKoolitus OÜ | Räägime, kuidas sul päriselt läheb!
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started