Õpetaja - lapse arengukeskkonna looja ja arendaja

29/01/2023

Koolitusel käsitleme:

1. Lasteaia kasvukeskkond eile, täna, homme

2. Kasvukeskkonna kujundamise erinevad viisid, võimalused ja meetodid

3. Erinevaid valikuvõimalusi pakkuv aktiivne suhtlus- ja kasvukeskkond

4. Lapsevanema ootused ja lasteaia võimalused kasvukeskkonnale

5. Perede kaasamine lasteaia kasvukeskkonna loomisse ja arendusprotsessi

6. Keskkonna kvaliteedi hindamine

Õppetöö korraldus:
Maht: kokku 3- 6 ak. h.
Toimumiskoht: vastavalt kliendi soovile
Väljastatav dokument: tunnistus

TopKoolitus OÜ | Räägime, kuidas sul päriselt läheb!
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started