Lapse arengu suunamine ja juhtimine koostöös lapsevanemaga

30/01/2023

Koolitusel käsitleme:
1. Lapse arengu hindamine asutuse sisehindamise süsteemi osana

2. Lapse arengu hindamise põhimõtted ja meetodid

3. Lapse arengu fikseerimise võimalused

4. Lapse arenguvestlused, tagasiside vestlused

5. Lapse individuaalne arendamine koostöös lapsevanemaga

6. Usaldussuhte loomine lapsevanemaga

7. Nõustamise mõiste, protsess ja tehnikad

8. Lapsevanema ootused lasteaiaõpetajale kui nõustajale

Õppetöö korraldus:
Maht: 3-6 ak.h
Toimumiskoht: vastavalt kliendi soovile
Väljastatav dokument: tunnistus

TopKoolitus OÜ | Räägime, kuidas sul päriselt läheb!
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started